Pit coaching

Voel je vrij verschrikkelijk jezelf te zijn en neem verantwoordelijkheid voor je verschrikkelijke zelf!

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding die de gecoachte stimuleert in zijn of haar professionele groei. Het kan worden ingezet om een verandering te bewerkstelligen, talenten te ontwikkelen of een probleem op te lossen. Bij de kennismaking wordt het doel verhelderd en vervolgens wordt hier stapsgewijs naartoe gewerkt. Door stil te staan bij en inzicht te krijgen in het eigen denken, handelen en voelen. Maar bovenal door te oefenen en te ervaren.

Hoe ziet een coaching traject eruit bij Pit coaching en training?

We starten met een kennismakingsgesprek. Dat gesprek heeft als doel ten eerste om elkaar te leren kennen en ten tweede gaan we op zoek naar de coachvraag. Ik kijk ook de coachbaarheid van de gecoachte. Super belangrijk is de klik en het vertrouwen. Als we daar beiden ja tegen zeggen, dan kan de volgende stap genomen worden. Aan de hand van die verkenning wordt een offerte uitgebracht en bij akkoord kunnen we aan de slag. Een traject bestaat uit een serie van 5 coaching sessies van 2 uur. Tijdens een sessie vind ik het belang dat de gecoachte altijd met een inzicht of begrip of idee naar huis gaat. Na de vijfde sessie wordt de samenwerking geëvalueerd en er wordt gekeken of er eventueel nog verder begeleiding nodig is. Gemiddeld gebruikt een gecoachte 6 tot 8 sessies. Ik zie het als mijn taak om mijzelf zo snel mogelijk overbodig te maken. Coaching kan onder meer worden ingezet bij:

  • leiding geven en positie innemen
  • een betere balans vinden tussen werk en privé
  • het oplossen van een bepaald conflict
  • het bevorderen van het functioneren in een team
  • het optimaal benutten van talenten
  • het aanleren van zelfreflectie
  • en nog bij veel andere thema’s.