Pit training

Nothing is impossible, the word itself says 'I'm possible’!

Training valt uiteen in twee soorten. Aan de ene kant zijn daar de trainingen waarin gewerkt wordt aan het verwerven van vaardigheden. Je moet dan denken aan het voeren van een slechtnieuwsgesprek, of een telefoontraining. Pit coaching en training richt zich op de andere vorm van training namelijk teamcoaching.

Wat is teamcoaching?

Teamcoaching ondersteunt teams in hun ontwikkelingsproces, maar ook op momenten van interne of externe crisis, van conflicten (wel of niet uitgesproken) of ontevredenheid, spanning. Het werken in teamverband stelt hoge eisen aan de leden van het team, de werkwijze van het team en de interactie binnen het team. Teamcoaching is gericht op het beïnvloeden van de interactie in teams. Met als doel dat het team als geheel beter gaat functioneren. Concreet kan bijvoorbeeld gewerkt worden aan:

•          de onderlinge samenwerking en verhoudingen
•          het meer nemen van verantwoordelijkheid
•          de communicatie met de organisatie
•          het nemen van gedragen besluiten
•          het ontwikkelen van gemeenschappelijk beleid
•          de zelfsturing van het team
•          het genereren van meer ideeën en initiatieven
•          het resultaatgericht gaan werken
•          het beter om kunnen gaan met belangentegenstellingen.

De werkvormen

Een team leren effectief samen te werken door middel van diverse activiteiten. Door het gezamenlijk deelnemen aan deze activiteiten kan aan diverse aspecten gewerkt worden. Verschillende teamleden kunnen dan hun eigen rol of gewenste rol in een team onder de loep nemen. Teamcoaching gebeurt in een veilige en prettige sfeer die teamleden stimuleert open met elkaar in gesprek te gaan, meningen te uiten, feedback te geven en samen keuzes en afspraken te maken voor toekomstige actie.

werkvormencollage

 

Bijvoorbeeld:

Action learning
Bedrijfskundige modellen
Competentieprofielen
Creatieve werkvormen (COCD)
Diverse actieve werkvormen
Emotionele intelligentie - Coleman
Improvisatie toneel
Intervisie modellen
Kernkwadranten
Leiderschap en Paarden
Logische niveaus R. Dilts
Management Drives
MBTI®
Mindfulness
NLP
OM denken
Progressive Mental Alignement
Rollenspellen
Valkuilen van J. Young
Veranderen in kleuren - de Caluwé
Verbindende communicatie
Vier vragen van Byron Katie